ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเข็มกลัดที่ระลึก ปศ. (ประชาธิปกศักดิเดชน์ รัชกาลที่๗)
bulletเข็มพระราชทาน ป.ป.ร. (รัชกาลที่๗)
bulletแหนบติดไทเจ้าฟ้าภาณุรังษี เนื่องในเชฐสมายุ พ.ศ.๒๔๕๙ มีอายุเสมอพี่ (ร.๕) ๕๗พรรษา
bulletแหนบและเข็มกลัดที่ระลึก ร.พ.(สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรนี พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗)
bulletเข็มกลัดที่ระลึก รัชกาลที่๖
bulletแหนบอุปชาติ รัชกาลที่๗
bulletเหรียญเงินพระแก้วมรกต ๑๕๐ปีกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๗๕ บล๊อกเพาะช่างและบล๊อกสุวรรณประดิษฐ์ - ฮั่งเตียนเซ้ง
bulletเข็มสหชาติ รัชกาลที่๗
bulletเหรียญการพระราชพิธี มหามงคลกาลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (ต่อมาเป็นรัชกาลที่ ๖) เมื่อ ร.ศ.๑๑๑
bulletเหรียญจักรพรรดิมาลา รัชกาลที่ ๕ ร.ศ.๑๑๒
bulletกระดุมเงินลงยาฉลองวันรัฐธรรมนูญ ๒๔ มิถุนายน
bulletเข็มสมาชิกสมาคมบำรุงเสือป่าแห่งกรุงสยาม กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ ในรัชกาลที่ ๖
bulletกระดุมหน้าเสือป่า
bulletเหรียญเบนเฮอร์ พ.ศ.๒๔๖๓
bullet เหรียญงานพระเมรุ กรมหลวงชุมพร พ.ศ.๒๔๖๖
bullet เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี (พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ ๖)
bulletเหรียญชัย (เหรียญนารายณ์บันฦาชัย) พ.ศ.๒๔๖๑
bulletเหรียญการประชุมกองเสือป่า ร.ศ.๑๓๐
bulletเหรียญทองช้างเผือก ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๔๕
bulletเหรียญที่ระลึกการเดินทางไกล ลูกเสือสยาม พ.ศ.๒๔๗๖
bulletเข็มพระชนมายุสมมงคล พ.ศ.๒๔๕๒
bulletเหรียญศานติมาลา พ.ศ.๒๔๘๙ (เหรียญย่อ)
bulletเหรียญที่ระลึกงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา สิรินิภาพรรณวดี ประสูติ ๓๑ ก.ค. ๒๔๒๘ สิ้นพระชนม์ ๒๖ ธ.ค. ๒๔๖๗" กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา " ร.๕+ พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลิภิรมย์ ฯ
bulletเหรียญหน้าเสือป่า
bulletเหรียญที่ระลึกแข่งขันกีฬาแหลมทอง พ.ศ.๒๕๐๒
bulletเข็มพระราชทานงานบรมราชาภิเศก รัชกาลที่ ๖ ร.ศ.๑๓๐
bulletเหรียญที่ระลึกราษฎรได้รับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕
bulletเหรียญราชนิยม รัชกาลที่ ๖ พ.ศ.๒๔๕๕
bulletเข็มอักษรในการเสด็จพระราชดำเนิร ประพาสประเทศยุโรป ร.ศ.๑๑๖
bulletเหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรป รัชกาลที่ ๖ พ.ศ.๒๔๖๑
bulletเหรียญที่ระลึกพิธีสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.๒๔๖๘
bulletเสมาทองคำลงยา รัชกาลที่ ๖
bulletเสมาทองคำลงยา รัชกาลที่ ๖
bulletเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี (พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ ๖)
bulletแหนบทองคำลงยา ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
bulletที่ระลึก จอมพล ป. พิบูลสงคราม
bulletของที่ระลึก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
bulletจอมพล ถนอม กิตติขจร
bulletเหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระศพ สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ ฯ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๖
bullet.
bullet.
. article

 

 

 

 

พระประวัติพระบิดาของกองทัพเรือ
           
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ทรงมีพระนามเดิมว่า “ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์”เป็นพระราชโอรสองค์ที่๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประสูติเมื่อวันที่๑๙ ธ.ค.๒๔๒๓ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่๑ ในเจ้าจอมมารดาโหมด  ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ  พระองค์ทรงมีจุดประสงค์อันแรงกล้า ที่จะฝึกให้ทหารเรือไทยเดินเรือได้อย่างชาวต่างประเทศ และสามารถทำการรบทางเรือได้ เนื่องจากในอดีต ประเทศไทยได้ว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือมาโดยตลอด ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการทหารเรือแล้ว พระองค์ทรงแก้ไข    ปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ และทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ ในปีพ.ศ. ๒๔๖๒ พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ โดยนำเรือหลวงพระร่วงมาจากประเทศอังกฤษเข้ามายังกรุงเทพมหานคร นับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยเดินเรือได้ไกลข้ามทวีป จากการที่พระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นการณ์ไกล พระองค์ทรงได้ทูลเกล้า ฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องจากทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ น้ำลึกเหมาะแก่การซ้อมยิงตอร์ปิโดได้ และเกาะน้อยใหญ่ที่รายรอบสามารถใช้บังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งเรือภายนอกเมื่อแล่นผ่านพื้นที่ดังกล่าว จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพเรือได้เลย

                นอกจากพระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์แล้ว ด้านการแพทย์แผนโบราณพระองค์ก็ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง และเสด็จไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนต่างขนานพระนามว่า“ หมอพร ” จนกระทั่งชาวจีนย่านสำเพ็งมีความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณฯ และได้เรียกพระองค์ว่า “ เตี่ย ” ซึ่งหมายถึงพ่อ ทำให้ในเวลาต่อมาทหารเรือได้เรียกพระองค์ว่า “ เสด็จเตี่ย ” ในด้านดนตรีพระองค์ก็มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ทรงนิพนธ์เพลงที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น เพลงดอกประดู่ เดินหน้า ดาบของชาติ ฯลฯ โดยเฉพาะเพลงดอกประดู่นั้น ทำให้ดอกประดู่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือมาจนถึงทุกวันนี้    พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงพระประชวรและสิ้นพระชนม์ ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรี ปากน้ำเมืองชุมพร เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๔๖๖

 

 

 

 

 

 

........................................................................................... 

 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของกรมหลวงชุมพร ฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.